Douala Stock Exchange Borsa Istanbul, Turkey Douala Stock Exchange, Cameroon